آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ostadyar.com
عنوان انگليسى ostadyar
عنوان فارسى انتشارات استادیار
توضيحات موسسه دانشیار سازمانی است از عده ای كارشناس و اساتید دانشگاه ، كه كوشش و فعالیت آن در حوزه های تحقیقاتی ، آموزشی ، مشاوره ، برگزاری همایشهای مختلف و انتشار كتب و فیلم های آموزشی بر حسب مورد و ضرورت می باشد.
لذا این موسسه اهداف و رسالت خود را در انجام كلیه زمینه های علمی كاربردی جهت ارتقاء سطح شناخت و دانش مدیران و كارشناسان سازمان های تولیدی و خدماتی و همچنین محققان و دانشجویان دوره های دكتری و كارشناسی ارشد می یابد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader