آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tabanelectronics.com
عنوان انگليسى tabanelectronics
عنوان فارسى شرکت تابان الکترونیک
توضيحات شرکت تابان الکترونیک تولیدکننده سیستم های ارتباط داخلی،سیستم های حفاظتی، دربازکن الکترونیکی و دربازکن تصویری است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader