آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.parsshahab.com
عنوان انگليسى parsshahab
عنوان فارسى شرکت پارس شهاب
توضيحات شرکت پارس شهاب تولید کننده انواع لامپ های فلورسنت، لامپ رشته ای، شمعی، لامپ های هالوژن، لامپ های تخلیه گازی(HID) با حبابهای لوله ای و بیضوی و لامپ های لوکس است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader