آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.parsete.com
عنوان انگليسى parsete
عنوان فارسى شرکت برق پارس
توضيحات شرکت تجهیزات انتفال برق پارس تولیدکننده انواع نوسان گیر(Surge arrester) است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader