مرکزاطلاعات‌فنی‌ایران‌یک"مؤسسه‌اطلاع‌رسانی‌بازرگانی‌وصنعتی"است که درسال1362 بر پایه اندیشه ای ابتکاری و نو به منظور پرکردن خلاء اطلاعاتی در کشور تحت شماره 48611 به ثبت رسیده و طی چند سال گذشته در زمینه "صادرات، واردات، صنعت وکشاورزی" اطلاعات ومعارف مورد نیاز فعالان بازرگانی خارجی، واحدهای تولیدی و مسئولان برنامه‌ریزی دربخش های دولتی، خصوصی و تعاونی را از منابع پراکنده داخلی وبین المللی گردآوری نموده و پس از تدوین و تنظیم در کوتاهترین زمان ممکن دردسترس آنان قرار داده است.