آفتاب
نشانى اينترنتى http://persiansky.com
عنوان انگليسى persiansky
عنوان فارسى انجمن پرشین اسکای
توضيحات این انجمن در زمینه علم نجوم و تحولات آن تحقیق و پژوهش می کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader