آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.cdsiran.com
عنوان انگليسى cdsiran
عنوان فارسى فروشگاه سی‌دی‌های ایران
توضيحات شركت صفا افزار رایانه معروف به صفا رایانه در سال 1376 پس از جدایی مهندس صالحی و مهندس رادفر از شركت مجتمع صنایع كامپیوتر به منظور انجام امور مختلف كامپیوتر شامل نصب . راه اندازی . شبكه . پشتیبانی . تعمیرات . نرم افزار و.. . ثبت و تاسیس گردید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader