> پایگاه اطلاع رسانی شهرستان مراغه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.maragheh.org
معرفی مراغه
نقشه مراغه
آثار باستانی مراغه
مشاهیر شهرستان مراغه
مشاغل شهر
عنوان انگليسى maragheh
عنوان فارسى پایگاه اطلاع رسانی شهرستان مراغه
توضيحات مراغه از شهرهای تاریخی و قدیمی آذربایجان و ایران است . در 280 هجری فرمانروایی مراغه به محمد بن افشین بن دیوداد رسید . بعد از وی برادرش یوسف به جای او نشست و در سال 296 هجری به نام خود در مراغه سکه زد . در سال 317 هجری ، مسافریان دیلمی به مراغه دست یافتند . در سال 420 هجری قشون غز وارد مراغه شد .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader