> استانداری استان مرکزی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ostan-mr.ir
عنوان انگليسى ostan-mr
عنوان فارسى استانداری استان مرکزی
توضيحات استان مركزی بخشی از فلات مركزی ایران است كه بین رشته كوه های البرز و زاگرس و در مجاورت كویر مركزی بین 33 درجه و 30 دقیقه تا 35 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 57 دقیقه تا 51 درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است و استانهای هم مرز آن عبارتند از : در شمال استان های تهران و قزوین در جنوب استان های اصفهان و لرستان در شرق استان های اصفهان و تهران و در غرب استان همدان .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader