با توکل به خداوند بزرگ به منظور ارائه تسهیلات هرچه بهتر به شما هموطن عزیز سایت این سفارت راه اندازی شده است. از این پس آخرین اطلاعیه های بخش کنسولی از این طریق به اطلاع خواهد رسید، و هموطنان میتوانند با مراجعه به سایت امور کنسولی خود را از این طریق انجام دهند.