لزوم انجام پیوند قرنیه در میهن اسلامی ایران در سال 1361 با توجه به موقعیت خاص زمانی (جنگ تحمیلی) و تربیت نیروی تخصصی لازم و جلوگیری از خروج ارز امری بود اجتناب ناپذیر به همین دلیل ضرورت تشكیل بانكی به نام بانك چشم محرز گردید. لذا به منظور تهیه و نگهداری چشم از جسد انسان و برای تامین قرنیه و صلبیه مورد نیاز بیماران محتاج به پیوند قرنیه یا صلبیه و آگاهی مردم نسبت به ارزش والای انسانی پیوند اعضا و تشویق آنها به اهدای چشم خویش پس از فوت، فكر ایجاد موسسه ای تحت عنوان (بانك چشم) در سال 1361 قوت گرفته مقدمات امر تهیه شد.