آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.persianbook.net
عنوان انگليسى persianbook
عنوان فارسى فروشگاه آی کتاب
توضيحات دسترسی به اطلاعات كافی در مورد كتاب در كشور ما همواره با مشكلات فراوانی همراه بوده است این كمبود ما را بر آن داشت تا در تاریخ اول اسفند ماه هشتادو یک به ایجاد این سایت همت گماریم این سایت شامل اطلاعات جامع و مفیدی در مورد ناشرین ؛ نویسندگان ؛ مترجمین و همچنین معرفی تازه ترین عناو ین كتاب می باشد .
طبقه بندی انجام شده میانبری است که جو ینده کتاب را از مراجعات مکرر و خسته کنند ه بی نیاز میکند .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader