> باشگاه الکترونیکی اخترشناسی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://astro.schoolnet.ir
عنوان انگليسى astro
عنوان فارسى باشگاه الکترونیکی اخترشناسی
توضيحات باشگاه الکترونیکی اخترشناسی باشگاهی است که توسط گروهی از دانش آموزان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان بوجود آمده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader