> جشنواره نرم افزارهای چند رسانه ای
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranmf.com
عنوان انگليسى iranmf
عنوان فارسى جشنواره نرم افزارهای چند رسانه ای
توضيحات پیرو برگزاری اولین جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای در سال 1377 با مشاركت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی انفورماتیك كشور،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و كمیته امداد امام خمینی (ره)، تعداد بازدیدكنندگان بیشمار و ازدحام جوانانی كه با علاقه و ساعتها انتظار، ساعات مدیدی را در محل جشنواره سپری كردند ، اهمیت و میزان تقاضا برای محصولات نرم افزاری و فرهنگی را به خوبی نشان داد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader