> انجمن های اردلان آنلاین
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ardalan.id.ir
عنوان انگليسى ardalan
عنوان فارسى انجمن های اردلان آنلاین
توضيحات هدف اصلی از ایجاد این سایت ارتقا جایگاه دامپزشكی در كشور و آگاهی افكار عمومی نسبت به این رشته حیاتی برای ایران حال و آینده است. غذا جزو یكی از سه نیاز اصلی بشر بوده و هست و دامپزشكی نقشی كلیدی در تامین امنیت غذایی جامعه بر عهده دارد. همچنین كنترل بیش از 400 نوع بیماریهای مشترك بین دام و انسان بر عهده دامپزشكی است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader