آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.7sang.com
عنوان انگليسى 7sang
عنوان فارسى مجله اینترنتی هفت سنگ
توضيحات هفت‌سنگ مجله‌ای اینترنتی است که از سال هشتاد و یک توسط تعدادی از ایرانیان سراسر نقاط دنیا در حوزه‌های ادبی، هنری و اجتماعی . به زبان فارسی منتشر می‌شود. انتشار هفت‌سنگ بصورت اینترنتی است و هیچ نسخه چاپی‌ای برای آن وجود ندارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader