آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iransava.com
عنوان انگليسى iransava
عنوان فارسى جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک
توضيحات جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک (در حال تشکیل) جامعه ای است که برای ایجاد هماهنگی در امور دامپزشکان متخصص حیوانات کوچک و دامپزشکان شاغل در این شاخه از دامپزشکی ایجاد شده است. مراحل قانونی تشکیل این جامعه در حال انجام است و افراد علاقمند در عضویت می توانند درخواست اولیه خود را از طریق صندوق پستی ۳۶۵- ۱۴۱۹۵ ارسال فرمایند تا در اولین مجمع عمومی از آنها دعوت شود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader