آفتاب
نشانى اينترنتى http://math.nist.gov
عنوان فارسى پروژه‌های ماتریسی
توضيحات این سایت به ارائه اطلاعاتی مربوط به پروژه‌های ماتریسی می‌پردازد. در این سایت می‌توان مباحثی را درباره کاربرد الگوریتم در جبر خطی ملاحظه نمود. در اینجا نرم‌افزارهایی نیز در زمینه تولید ماتریس برای سیستم‌های خطی ، حداقل مربعاتمعرفی می‌شوند و هر سری ماتریس صفحه‌ای مخصوص به خود دارد و شما می‌توانید در آن صفحه خصوصیات آن ماتریس را مورد مطالعه قرار دهید. از طریق این سایت می‌توان به گزارشات و مقالات تکنیکی در این زمینه دست پیدا کرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader