به منظور اطلاع رسانی سریع ، دقیق ، شفاف و مستند ، شبكه خبری «قسط» را با الهام از آیه كریمه قران «لقد ارسلنا رسلنا با لبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط …» بنیان نهادیم ، تا علاوه بر روشنگری و تنویر افكار عمومی ، بسترساز توسعه فرهنگ مقابله با مفاسد اقتصادی واجتماعی و منبعی موثق ومطمئن و روزآمد ، برای رسانه های داخلی و خارجی در عرصه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی باشد ونیز تلاشگران عرصه های اطلاع رسانی و خبر را از سرگردانی در گرفتن اطلاعات پیرامون جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی نجات دهد.