باشگاه خبرنگاران جوان موسسه ای است که به منظور آموزش مهارتهای حرفه ای خبرنگاری و ایجاد بستر لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای جوان علاقه مند به این حرفه توسط معاونت سیاسی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تاسیس و زیر نظر آن حوزه اداره می گردد.