ایتـنا، بر آن است كه به اطلاع‌رسانی جامع و حرفه‌ای در زمینه تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات، بپردازد و با نگاهی دقیق‌تر و همه‌جانبه، و با كمك كارشناسان و متخصصین، و یاری دست‌اندركاران، به پركردن خلاء موجود در این حیطه بپردازد.