> اداره کل هواشناسی استان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.yazdmet.ir
عنوان انگليسى yazdmet
عنوان فارسى اداره کل هواشناسی استان یزد
توضيحات فعالیت هواشناسی در استان یزد از سال 1340 آغاز و تا سال 1374 به صورت یك ایستگاه هواشناسی سینوپتیك و تحت پوشش هواشناسی منطقه مركزی (اصفهان) اداره میگردید. در سال 1370 اداره كل هواشناسی استان یزد تاسیس و در یك ساختمان استیجاری فعالیت خود را آغاز نمود همزمان عملیات ساختمانی اداره كل هواشناسی استان یزد در زمینی به مساحت 34500 متر مربع و با زیربنای 750 متر مربع آغاز و در سال 1375 به پایان رسید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader