گروهی از شرکتها و کارخانجات در ایران که محصولات خود را تحت عنوان بلور کاوه عرضه می کنند و تولید کننده محصولات بلور هستند.