شرکت قاینار خزر تولید کننده انواع یخچال ، آبگرم کن ، کولر ، بخاری است.