> مرکز تهیه غذای تهران دلوری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tehrandelivery.com
عضویت
سفارش
رستوران‌ها
عنوان انگليسى tehrandelivery
عنوان فارسى مرکز تهیه غذای تهران دلوری
توضيحات امکان تهیه غذای خود از هر رستورانی که مایل باشید در این سایت فراهم است. کلیه سفارشات غذا برای نهار از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر و برای شام از 8 تا 9 شب دارای اعتبار بوده و سفارشات خارج از این محدوده توسط سیستم نادیده گرفته خواهد شد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader