> سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.mpo-as.ir
معرفی سازمان
تاریخچه سازمان
وظایف سازمان
چارت سازمانی
اطلاعات آماری سازمان
تماس با سازمان
قوانین و مقررات سازمان
خدمات قابل ارائه
معاونت‌ها و مدیریت‌ها
اطلاعات سازمان
عنوان انگليسى mpo
عنوان فارسى سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی
توضيحات وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه ریزی، تنظیم بودجه و نظارت موضوع ماده ۵ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ در چارچوب بودجه جاری و عمرانی استانی و یا بودجه های متمرکز و یا ردیفهای دیگری که بصورت جداگانه تعویض می گردد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader