آنچه هم اكنون تحت عنوان سایت&quot;پارس پرتفولیو&quot; پیش روی شما قرار دارد حاصل فعالیت ومشاركت گروههای بسیاری می باشد.<br /> تلاش ما براین است تا سایت &quot;پارس پرتفولیو&quot; درآینده بسیار نزدیك به فعالترین و جامعترین پایگاه اطلاع رسانی در زمینه بورس اوراق تهران تبدیل شود.<br /> ملاك ما برای بزرگی این سایت حضور پایدار شما عزیزان است حتی شما می توانید در هر بخشی تقاضای مشاركت نموده و خدمت خود را به نوعی در معرض فروش گذارید ویا اینكه با نظرات وپیشنهادات سازنده خود در بخش بگوییم و بشنویم ودیگر آدرسها، سایت خود را پربارتر نمایید.