> پایگاه اطلاع رسانی iryahoo
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iryahoo.com
عنوان انگليسى iryahoo
عنوان فارسى پایگاه اطلاع رسانی iryahoo
توضيحات آی آر یاهو ، با تیمی مجرب و کارآزموده ، کمر همت به آفرینش عظیم ترین دائره المعارف دانسته های بشری بسته است .
پس از سپری کردن دوره آزمایشی ، اینک با تیمی حرفه ای ، قصد ایجاد ارتباط بین مراکز پژوهشی ، آموزشی و تولیدی (اعم از صنعتی ، خدماتی و یا فرهنگی ) را داریم .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader