آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.strasbourg.aeroport.fr
عنوان انگليسى Strasbourg International Airport
عنوان فارسى فرودگاه بین المللی استراسبرگ (فرانسه)
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader