> کلوپ گلف Druids Glen
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.druidsglen.ie
عنوان انگليسى Druids Glen
عنوان فارسى کلوپ گلف Druids Glen
توضيحات این سایت متعلق به یک کلوپ ورزشی گلف می‌باشد که در ایرلند واقع شده است.هدف‌ از تأسیس این کلوپ برگزاری دوره های آموزشی گلف و ایجاد انگیزه و علاقه‌مندی ورزشکاران رشته‌ی گلف ، آماتورها ، افرادی که قوانین آن را وضع می‌کنند و ارائه‌ی اطلاعات مفید در جهت افزایش میزان علاقه آنها ،گسترش و پرورش استعدادهای درخشان در زمینه‌ی رشته‌ی گلف و تقویت نیروی آنها در این زمینه می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader