شركت بازرگانی نو اندیشان، با هدف ارائه اولین سیستم جامع و كاربردی تجارت الكترونیك و با تكیه بر سیستمهای پرداخت الكترونیكی اقدام به سرمایه گذاری جهت پیاده سازی اولین سایت جامع پرداخت ایران، با نام NetPay.ir نمود.