آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.gitex.com
عنوان انگليسى gitex
عنوان فارسى نمایشگاه بین المللی gitex
توضيحات این نمایشگاه هر ساله در شهرهای مختلفی از جمله دبی، عربستان سعودی، حیدر آباد و... برگزار می شود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader