این نمایشگاه هر ساله در شهرهای مختلفی از جمله دبی، عربستان سعودی، حیدر آباد و... برگزار می شود.