این سایت متعلق به نمایشگاه بین المللی cebit است که هر ساله در کشور آلمان برگزار می شود.