> سفارت جمهوری اسلامی ایران در استرالیا
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranembassy.org.au/webpages/farsi/1f.html
عنوان انگليسى iranembassy
عنوان فارسى سفارت جمهوری اسلامی ایران در استرالیا
توضيحات ایران کشوری است با سرزمینی پهناور وبیش ازچهارهزار سال تمدن یکپارچه , که از آغاز عصر جمهوری اسلامی در سال 1357 تغییراتی بنیادین و شگفتی هایی نمادین در اقتصاد , صنعت , سیاست و تمامی زوایای زندگی اجتماعی آن رخ نموده است. روابط دو کشور ایران و استزالیا نیز از این رخداد بی بهره نبوده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader