> انتشارات انصاریان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ansariyan.org
عنوان انگليسى ansariyan
عنوان فارسى انتشارات انصاریان
توضيحات طلیعه ای و جرقه ای نورانی طی سالهای 52 - 1354 در ذهن درخشید و این طلیعه ای بود كه در پرتو آن ذهنیتی شكل گرفت وشروع به كار نمود. الطاف و عنایات خدای متعال و برخورد با افراد دلسوخته و دلباختة اسلام راستین، دل و قلب و اندیشه ما را مالامال از عشق و علاقه به این مكتب مترقی كرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader