آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.jannaati.com/far/index.php
عنوان انگليسى jannaati
عنوان فارسى پایگاه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی جناتی
توضيحات این پایگاه نخستین پایگاه رسمی حضرت آیة اللّه العظمی جنّاتی در اینترنت است كه به دنبال تقاضای مكرر بسیاری از فرهیختگان حوزه و دانشگاه كه به اندیشه معظم له علاقمند بودند و ارج می نهادند ، بویژه شاگردان و مقلدان ایشان ، طراحی و راه اندازی شده است .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader