سایت آی آی كتاب با اهداف زیر شروع به فعالیت نموده است<br /> 1ـ گسترش فروش محصولات فرهنگی شامل كتاب، نرم‎افزار و نشریات مختلف<br /> 2ـ ایجاد امكان دسترسی آسان و سریع به یك بانك اطلاعاتی كامل از محصولات فرهنگی.<br /> 3ـ اعتماد به مشتریان و خریداران كالاهای فرهنگی از یكسو و ایجاد ارتباط متقابل بین متقاضیان كالاهای فرهنگی و تولیدكنندگان از سوی دیگر در جهت گسترش فرهنگ كتاب‎خوانی.<br /> بدون شك پی‎گیری اهداف فوق و تلاش در جهت دستیابی به آنها امكانات و ارادهٔ فوق‎العاده‎ای را می‎طلبد كه جز با همكاری و همدلی مجموعهٔ دست‎اندركاران و تولیدكنندگان كالاهای فرهنگی میسر نمی‎شود.