این سایت مختص به شرکت بستون است. این شرکت دارای ۱۸۰ ورزشکار از بیست ایالت و چهار کشور دنیا می‌باشد و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های برگزار کننده‌ی مسابقات قهرمانی در ایالات متحده‌ی امریکا شناخته شده است. کلیه‌ی اطلاعات در زمینه‌ی مسابقات قهرمانی در سطح ایالات متحده‌ی امریکا از جمله مسابقات بدمینتون قهرمانی که در این کشور انجام می‌گردد در این سایت ارائه شده است.