از طریق این سایت میتوانید درهر کجای ایران که هستید زبان انگلیسی را در محل کار و یا زندگی خود با هزینه ای مناسب و در مدت زمانی کوتاه با جدید ترین متد آموزشی کمبریج بیاموزید و در پایان موفق به اخذ دیپلم بین المللی از کمبریج گردید.یكی از اهداف اساسی و مهم OLC آموزش زبان انگلیسی از راه دور به كسانی است كه با توجه به علاقه زیادی که به فراگیری زبان انگلیسی دارند به هر دلیل تاكنون نتوانسته اند به این امر بپردازند‌.