آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.exploratorium.edu
عنوان فارسى تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی ریاضی
توضيحات از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی ریاضی و نوآوری تکنولوژی به دست آورید. این سایت اطلاعاتی مربوطه به سیستم‌های آشفته و توربولنت در اختیار شما قرار می‌دهد می‌گذارد. شما می‌توانید حاصل ۱۳ پژوهش تحقیقاتی در باره آشفتگی طبیعی را در این سایت ملاحظه کنید. تحقیقات انجام شده در طبیعت بصورت علمی و تئوری در این سایت موجود است ، که شما می‌توانید آنها را مورد مطالعه قرار دهید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader