آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.caravan.ir
عنوان انگليسى caravan
عنوان فارسى انتشارات کاروان
توضيحات انتشارات کاروان در سال 1376 تاسیس شد. از آن زمان تا کنون، کتاب های متعددی در داستان، نقد ادبی، اساطیر، روانشناسی، فیلم نامه، نوجوانان، شعر، یادنامه ها و یادبودها، مکاتبات، کتاب های جیبی، و... منتشر کرده ایم.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader