> شرکت آیدین
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.aidin.com
عنوان انگليسى aidin
عنوان فارسى شرکت آیدین
توضيحات شرکت آیدین تولید کننده انواع شکلات، تافی، آدامس، بیسکویت، ویفر و... در ایران است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader