آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.bipc.org/fa/default.htm
ساختار سازمانی
مجتمع و شرکتهای تابعه
تولیدات
محصولات قابل فروش
مناقصات و مزایدات
طرحهای توسعه
مدیریت انرژی
تماس با شرکت
عنوان انگليسى Bandar Imam Petrochem Co
عنوان فارسى شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
توضيحات شرکت در سال 1352 تحت نام « شرکت سهامی پتروشیمی ایران-ژاپن » تاسیس شد ، ودر اواخر سال 1368 به « شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام » تغییر نام یافت.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader