مرکز بررسی‌های استراتژیک، بخش تخصصی نهاد ریاست جمهوری در حوزه مطالعات سیاسی و استراتژیک است که وظیفه اصلی آن تولید اطلاعات و ارایه راهکارهای مورد نیاز در امر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری های کلان کشور در جهت بهبود شرایط تحلیل اطلاعات به منظور شکل‌دهی مناسب به تصمیمات راهبردی می باشد.