آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.softcity.ws
عنوان انگليسى softcity
عنوان فارسى شهر نرم افزار
توضيحات بنیانگذاران شهر نرم افزار از سال ۱۳۶۹ شمسی فعالیت تجاری خود را در قالب شركت شبكه پردازان آغاز نمودند و سپس از سال ۱۳۷۴ بصورت تخصصی با ثبت شركت شهر نرم افزار به فعالیت بر روی نرم افزارهای كامپیوتری پرداختند كه در آغاز با عرضه نرم افزارهای مختلف در سطح استان اصفهان و سپس با تولید نرم افزار و همكاری با تولید كنندگان بزرگ نرم افزاری اصفهان اقدام به تولید و عرضه نرم افزارهای مختلف در سراسر كشور نمودند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader