آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ghadeer.org
عنوان انگليسى ghadeer
عنوان فارسى مرکز اطلاع رسانی غدیر
توضيحات مرکز اطلاع رسانی غدیر در زمینه علوم قرآنی اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار می دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader