> کانون نشر علوم
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.nashreoloom.com
عنوان انگليسى nashreoloom
عنوان فارسى کانون نشر علوم
توضيحات كانون نشر علوم در سال 1369 تاسیس شد و با توجه به كمبود وافر كتب مناسب در زمینه علوم و بالاخص علوم انفورماتیك و كامپیوتر در آن زمان،‌بر آن شد كه فعالانه اقدام به چاپ و نشر آثار برگزیده‌ای در حوزه علوم كاربردی خصوصا كامپیوتر و الكترونیك بنماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader