> معرفی شهر بیرجند
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.birjandcity.com
معرفی بیرجند
ادارات شهرستان
راهنمای مشاغل بیرجند
اطلاعات مورد نیاز مسافران
امکانات و سرگرمیهای بیرجند سیتی
عنوان انگليسى birjandcity
عنوان فارسى معرفی شهر بیرجند
توضيحات بیرجند شهریست در دل کویر با مردمانی خونگرم ، پاک و فهیم و از افتخارات آنان است که شهرشان اولــیــــن شهر ایران است که مجهز به لوله کشی آب شرب گردیده و مدرســـه شــوکـتـیـه شان همزمان با دارالفنون اولیــن مدرســـــه ایران تاسیس شده است. اکنون نیز با راه اندازی جــامـعـتـریـن و کامـلتـریـن سایت شهری ایران در بیرجند بار دیگر شاهد افتخاری بزرگ برای شهرشان بیرجند هستند .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader