آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iup.ir
عنوان انگليسى iup
عنوان فارسى مرکز نشر دانشگاهی
توضيحات پایگاه اطلاع رسانی مرکز نشر دانشگاهی اطلاعات مفیدی را در این زمینه در اختیار شما قرار خواهد داد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader